Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Không cho copy và chỉnh sửa trong Word

Hướng dẫn cách thiết lập Không cho copy và chỉnh sửa trong Word
Với Word 2007
Bước 1: Mở file văn bản cần bảo vệ lên. Vào tab PreviewProtect Document
Bước 2: Tick chọn Allow only this type of editing in the document → chọn Filling in forms trong select boxYes, Start Enforcing Protection
Bước 3: Nhập Password 2 lần trong hộp thoại → OK.
Với Word 2003
Bước 1: Mở văn bản cần bảo vệ lên. Vào ToolsProtect Document
Bước 2: Tick chọn Allow only this type of editing in the document → chọn Filling in forms trong select boxYes, Start Enforcing Protection
Bước 3: Nhập Password 2 lần trong hộp thoại → OK
Bây giờ văn bản của bạn đã được bảo vệ khỏi những người dùng khác chỉ với các bước thiết lập trên. Nếu như họ muốn copy hay chỉnh sửa thì cần phải biết password mà bạn đã đặt ra. Việc này sẽ giúp cho văn bản của bạn được an toàn hơn bởi những người dùng xung quanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét