Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Tài liệu tiếng Việt AFICIO AF1060

Đây là tài liệu sưu tầm trên mạng. Up cho ai muốn đọc thì down:


http://www.mediafire.com/download/1nc968yexoyj0ep/Giao_Trinh_Sua_Chua_Ricoh_1060%2C_2075.pdf
pass: 110997


Tài liệu dài 118 trang gồm 7 chương như sau:

1/ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
2/ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY PHOTOCOPY
3/ QUY TRÌNH PHOTOCOPY
4/ KHÁI QUÁT CHU KỲ PHOCOPY HOÀN CHỈNH
5/ MÁY PHOTOCOPY, MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE
6/ CÁC LỖI VÀ KHẢ NĂNG HỎNG HÓC
7/ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH MÁY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét